top of page
Kantors Utsikt.jpg

Uke 24 - Naboinformasjon 52

Publisert: 14.06.24

Hei.

Vi i STØ Entreprenør har nå ferdigstilt våre arbeider for vår oppdragsgiver i Kantors Utsikt, og har nå pakket oss ut av byggeplassen. Resultatet ble to fine blokker med utomhusarealer vi håper dere alle kan dra nytte av.

Vi vil benytte muligheten til å takk alle naboer for godt samarbeid prosjektet gjennom, og forståelse for arbeidene som er utført. Vi håper dere er like fornøyd med sluttresultatet som vi er.

God sommer, hilsen STØ Entreprenør!

Uke 23 - Naboinformasjon 51

Publisert: 07.06.24

Hei.

Vi er nå helt i sluttspurten av prosjektet og har som dere sett begynt nedrigging av byggegjerder etc. Det gjenstår kun mindre arbeider utomhus med beplantning, samt noe rekkverksmontasje som vil pågå i starten av neste uke.

Ønsker dere en fin helg!

Uke 22 - Naboinformasjon 50

Publisert: 31.05.24

Hei.

Vi går nå inn i aller siste fase av prosjektet, og for hver dag vil det se mer og mer ferdig ut rundt blokkene. Ingen spesielle aktiviteter kommende uke annet enn komplettering av gjenstående arbeider.

Vi gjentar varslet fra forrige uke om arbeider i morgen 1. juni mellom 08.00-17.00, og håper på forståelse for dette i sluttspurten.

God helg!

Uke 21 - Naboinformasjon 49

Publisert: 24.05.24

Hei.

Vi holder nå på med siste innspurt av blokkene og ferdigstiller leiligheter, fellesareal og utomhus. Den neste uken vil det meste ferdigstilles, og det blir også asfaltering i Kolbotnveien.

På grunn av rigg- og logistiske forhold så varsler vi nå at det vil bli noe arbeid neste lørdag 1. juni 2024 mellom 08.00-17.00. Vi tilstreber at de eventuelle støyende arbeidene ferdigstilles før helgen, så dette blir rent montasjearbeid som forhåpentligvis ikke påvirker dere i stor grad.

Med ønske om en god helg!

Uke 20 - Naboinformasjon 48

Publisert: 16.05.24

Hei.

Vi fortsetter arbeidene i sluttspurten på prosjektet men opparbeidelse av utomhus og arbeider for Nordre Follo Kommune i Kolbotnveien.

Ingen andre spesielle aktiviteter kommende uke.

Benytter anledningen til å ønske alle en fin 17. mai!

Uke 18 - Naboinformasjon 47

Publisert: 03.05.24

Hei.

Den neste uken vil brakkeriggen vår demonteres, og det vil tidvis være kranbil på stedet for heising av denne. Vi vil alltid holde ett felt åpent i Kolbotnveien slik at det er mulig å komme seg forbi.

Ellers fortsetter arbeidene med oppgradering av gang/-sykkelvei samt arrondering av utomhus.

Med ønsker om en god helg!

Uke 17 - Naboinformasjon 46

Publisert: 26.04.24

Hei.

Aktiviteter på byggeplass neste uke vil i stor grad være som denne uken, og driften går fortsatt som planlagt.

God helg!

Uke 16 - Naboinformasjon 45

Publisert: 19.04.24

Hei.

Neste uke vil aktivitetene på byggeplass fortsette, og vi vil ha to spesielle operasjoner som vi ønsker å varsle om:

- Førstkommende mandag vil vi heise på plass rekkverk på balkonger, og på grunn av det logistiske på byggeplass vil de holde på frem til klokken 20.00 denne dagen. Det vil ikke bli støyende arbeider, men en kran vil stå å heise på byggeplass

- Natt til torsdag førstkommende vil vi resette veistrukturenlangs Ingierveien, da vi er ferdige med oppgraderingsarbeidene for Nordre Follo Kommune. Alle offentlige etater er varslet, og arbeidene er nøye planlagt.

Med ønske om en god helg!

Uke 15 - Naboinformasjon 44

Publisert: 12.04.24

Hei.

Aktiviteter på byggeplass neste uke vil i stor grad være som denne uken, og driften går som planlagt.

God helg!

Uke 14 - Naboinformasjon 43

Publisert: 05.04.24

Hei, og vel overstått påske.

Driften på byggeplass er full gang igjen etter noen dager opphold, og vi går nå inn i siste fase av prosjektet. 

Den kommende uken vil vil starte forboring av terrasser for montasje av rekkverk, og ellers vil de samme aktivitetene pågå.

God helg!

Uke 12 - Naboinformasjon 42

Publisert: 22.03.24

Hei.

Det vil ikke bli noen nye spesielle arbeidsoperasjoner neste uken. Vi fortsetter med arrondering av utomhusarealer, samt arbeider for Nordre Follo Kommune i Ingierveien.

Det vil pågå noe redusert aktivitet de tre første dagene neste uke, ellers holder vi stengt resten av påsken.

God påske til dere alle!

Uke 11 - Naboinformasjon 41

Publisert: 15.03.24

Hei.

I forbindelse med nedsetting av avfallsbrønner på byggetomten har vi støtt på noen fjellmasser som må pigges bort.

Disse piggearbeidene vil gjennomføres førstkommende mandag og tirsdag, i tidsrommet 07.00-17.00, med pause mellom 11.00-12.00.

Dette til info.

Uke 11 - Naboinformasjon 40

Publisert: 15.03.24

Hei.

Arbeider både innendørs og utendørs fortsetter i lik skala neste uke som de har gjort denne uken, og det vil ikke være noen nye, spesielle aktiviteter som starter opp.

God helg!

Uke 10 - Naboinformasjon 39

Publisert: 08.03.24

Hei.

Innvendig syklus på leilighetene vil fortsette, og de første leilighetene er nå ferdigmalt, montert kjøkken og parkett legges nå. De begynner dermed å nærme seg ferdigstillelse.

 

Vi starter til uken opp med arrondering av terreng og stabling av murer. Dette for å utarbeide utomhusarealene. Oppgraderingsarbeidene for Nordre Follo Kommune vil fortsette ned langs Ingierveien. Vi har nå etablert omkjøring og oppgraderer infrastruktur i bakken fortløpende.

Benytter muligheten til å ønske alle en god helg!

Uke 9 - Naboinformasjon 38

Publisert: 01.03.24

Hei.

Ingen spesielle aktiviteter inne på byggeplassen den kommende uken, men oppgraderingsarbeidene for Nordre Follo Kommune vil fortsette ned langs Ingierveien.

I den forbindelse varsler vi at det vil foregå arbeider natten fra 5.mars-6.mars, 21.00-06.00. Dette gjelder området ca. 50 meter nedenfor utløpet av Ingiertunnelen.

Skiltplan for områdene ble vedlagt naboinformasjon for uke 7.

Uke 8 - Naboinformasjon 37

Publisert: 23.02.24

Hei.

Da er vannledningen omkoblet i grøften i Kolbotnveien, og vi vil kommende uke fylle igjen hullet vi har gravd opp. Videre vil vi komplettere det siste av panel på fasaden, og demontere siste rest av stillas.

Inne i leilighetene er både kjøkken- og parkettmontasje i full gang, og leilighetene tar form.

Ellers ingen spesielle arbeidsoperasjoner den kommende uken.

God helg!

Uke 7 - Naboinformasjon 36

Publisert: 16.02.24

Hei.

Takk for forståelsen dere viste når vi pigget, vi er nå gjennom de fjellmassene vi foreløpig har avdekket. Arbeidene i grøften i Kolbotnveien fortsetter med montasje av infrastruktur, og vil etterhvert lukkes igjen. Det er varslet om vannavslag igjen onsdag 21.02.24 kl. 12.00-17.00. Dette for å frakoble bypass som vi etablerte denne uken. De som blir berørt vil bli varslet av Nordre Follo Kommune Vann & Avløp.

I forbindelse med disse arbeidene vil det bli skiltet om noe, og myke trafikanter vil få en litt annen vei forbi prosjektet vårt. Vedlegger godkjent skiltplan nedenfor som viser stiplet linje omvei.

For prosjektet sin del så vil det ikke bli noen spesielle aktiviteter kommende uke uten de som har pågått den siste tiden. Vi innreder leilighetene fortløpende, og sparkelbiler vil tidvis stå på tomgang utenfor blokkene i forbindelse med støp av gulv. 

God helg!

Skiltplan Kolbotnveien.png

Uke 6 - Naboinformasjon 35

Publisert: 08.02.24

Hei.

I forbindelse med arbeider i Kolbotnveien har vi nå beklageligvis støtt på fjellmasser rundt de eksisterende rørene i bakken. Vi ser oss derfor nødt til å utføre pigging av disse massene, og vil starte opp med dette klokken 08.00 i morgentidlig.

Fremdrift som følger:

- Pigging utføres i tidsrommet 08.00 - 17.00

- Det blir pause i arbeidene 11.00-12.00

- Arbeidene ferdigstilles innen onsdag førstkommende 14.02.24
 

Vi skal etterstrebe å gjøre dette så skånsomt som mulig for dere, men ber om forståelse for at arbeidene må gjennomføres. 

Uke 6 - Naboinformasjon 34

Publisert: 06.02.24

Hei.

I forbindelse med arbeider i Kolbotnveien  med oppgradering av teknisk infrastruktur, varsles det om frakobling av vann mellom klokken 12.00-17.00 den 14. februar 2024.

Dette gjelder kun Kolbotnveien 44-46 og Kolbotn Omsorgsboliger. Disse adressene vil samtidig bli varslet av Nordre Follo Kommune Vann & Avløp.

Det vil i denne perioden ikke være vann i leilighetene på de aktuelle adressene.

 

Når vi begynner å åpne grøftene vil vi stedvis kunne komme i konflikt med fjellmasser. Det vil i så fall bli varslet pigging med kort varsel. Vi håper selvfølgelig å unngå dette, men ønsker likevel å informere om muligheten.

 

Dette til info. 
 

Uke 5 - Naboinformasjon 33

Publisert: 02.02.24

Hei.

Sparkelarbeidene er igang, og vi demonterer stadig mer stillas på utsiden siden panelfasaden ferdigstilles.

 

Neste uke vil vi starte med oppgraderingsarbeider i Kolbotnveien på utsiden av byggeplassen, og dette skiltes i dag. Det vil da i en periode foregå gravearbeider med opplasting av masse og tilbakefylling, samt nedsett av ny vannkum og tilhørende rørledninger. Dette er arbeid som er pålagt oss av BH og Nordre Follo Kommune og vil pågå noen uker fremover. 

Med ønske om en riktig god helg!

Uke 4 - Naboinformasjon 32

Publisert: 26.01.24

Hei.

Arbeidet med leilighetene skrider frem og vi vil ila neste uke starte opp med å sparkle gulvene. Det vil da i perioder bli stående en sparkelbil på utsiden med pumpelyder. Ellers ingen spesielle arbeidsoperasjoner kommende uke.

God helg!

Uke 3 - Naboinformasjon 31

Publisert: 19.01.24

Hei alle.

Vi vil fortsette med innvendig syklus den neste uken, samt at vi får levering og utførelse av blåseisolasjon til veggene. Da vil det stå en lastebil på utsiden av byggene med kontinuerlig motordur i de periodene de leverer. Dette skal ikke være noen voldsom lyd, men da er dere informert. Ellers ingen spesielle operasjoner kommende uke.

God helg!

Uke 2 - Naboinformasjon 30

Publisert: 12.01.24

God fredag!

Den neste uken vil vi fortsette med innvendig syklus, panellering av yttervegg og demontering av stillas. Fasadene begynner nå å ferdigstilles slik at dere får se hvordan byggene vil se ut til slutt.

Ingen spesielle aktiviteter vil utføres.

God helg!

Uke 1 - Naboinformasjon 29

Publisert: 05.01.24

Et godt nytt år ønskes alle våre naboer!

Vi går nå inn i siste halvår i prosjektet, og vil fortsette med like aktiviteter som rett før jul. Det er stort trykk på innvendig syklus med inndeling av leiligheter, og kun mindre arbeider med panel foregår utendørs.

Ta vare på hverandre i kulden, og god helg!

Uke 51 - Naboinformasjon 28

Publisert: 15.12.23

Overtagelsen av gang-/sykkelvei med kommunen er gjort og veien er nå åpen for ferdsel igjen.

Området ved hjørnet av brakkerigg opp mot Kolbotnveien hvor vi gravde for fjernvarme planlegges asfaltert førstkommende tirsdag.

 

Ellers går vi inn i siste uke før jul med samme aktiviteter som forrige uke. Det kommer ikke til å være noe byggeaktivitet i romjulen så vi benytter muligheten til å ønske dere alle en riktig god jul. Takk for samarbeid og tålmodighet så langt

Uke 50 - Naboinformasjon 27

Publisert: 08.12.23

Gang -/sykkelvei er nå ferdig asfaltert og rekkverk er remontert. Planlegger for åpning av denne kommende uke. Arbeider med innlegging av fjernvarme og fiber til blokkene er ferdigstilt og grøft oppe ved Kolbotnveien blir fylt igjen i dag.

 

Ellers så fortsetter arbeider med panel på fasader på første blokka, og yttervegger og taktekking på den andre. Vi fortsetter og med tilbakefylling rundt byggene

 

Ønsker dere fortsatt en god adventstid og en fin helg!

Uke 49 - Naboinformasjon 26

Publisert: 01.12.23

Neste uke vil vi komplettere yttervegger med panel på Hus B, samt yttervegger i hus A. Taktekkingen skrider frem, og vi satser på tett bygg B før jul.

Gang- og sykkelveiarbeidene ferdigstilles i disse dager, og avhengig av vær så vil asfaltere i uke 50.

Tining av telehiv i bakken starter som tidligere varslet i dag og vil pågå gjennom helgen, og frigraving av fjernvarmegrøft gjøres på mandag. 

En riktig god førjulstid ønskes dere alle!

Uke 48 - Naboinformasjon 25

Publisert: 29.11.23

Liten oppdatering på arbeid som skal gjennomføres denne og kommende uke.

Vi skal utføre påkobling av fjernvarme og fiber, og må knytte oss på eksisterende trasé i Kolbotnveien.

I den forbindelse må vi stenge av i 2 dager fra og med førstkommende fredag, tine opp bakken (på grunn av tele) for så å grave opp området. Når området er gravd opp vil vi dekke til med kjøresterke stålplater slik at gang- og sykkelvei vil fungere som normalt. 

Skisse nedenfor viser i rødt område som blir berørt:

 

Uke 46 - Naboinformasjon 24

Publisert: 17.11.23

Vi har denne uken ferdigstilt betongarbeidene med kulvert under gang-/sykkelvei og åpnet Kantorbekken inn på vår tomt. Pumper og by-pass som ble etablert for å lede vannet i rør blir nå fjernet og det arbeides med ferdigstilling av gang-/sykkelvei.

 

I bygg B (som ligger mot øst) arbeides det med taktekking, og vi har startet opp med utlektning for panel. Disse arbeidene fortsetter kommende uke.

I bygg A har vi startet med yttervegger fra bunn og det jobbes iherdig for å få tett bygg til jul.

 

Ellers på tomta så jobbes det med tilbakefylling så det vil være noe anleggstrafikk inn på tomta og arbeider med gravemaskin.

Ønsker dere alle en riktig god helg,

Uke 45 - Naboinformasjon 23

Publisert: 10.11.23

Vår aktivitet kommende uke på byggeplass vil i stor grad være lik den forrige med komplettering av yttervegger, innsetting av vindu, start av taktekking og tilbakesetting av gang-/sykkelvei.

God helg!

Uke 44 - Naboinformasjon 22

Publisert: 03.11.23

Ytterveggene kryper oppover på Hus B, og vil til uken starte opp i Hus A. Vi setter også inn vindu og vil komplettere fasaden med panel.

Tårnkranen er som dere ser demontert, og vi vil nå tette hullet i kjelleren hvor denne har stått.

VI holder også på med tilbakefylling rundt bekkeløp og sykkelvei, og vil nå resette denne til slik den var før arbeidene startet.

Sliping av gulv er utført som tidligere varslet og ferdigstilles i mandag 6. november 2023.

Benytter anledningen til å ønske alle en god helg!

Uke 43 - Naboinformasjon 21

Publisert: 27.10.23

Aktivitet på byggeplass vil den kommende uken i stor grad være lik den forrige. Vi er inne i en fase som handler om å tette bygget og forberede for taktekking og innvendig syklus.

Sliping av gulv vil utføres som tidligere varslet fra og med mandag 30. oktober til og med mandag 6. november 2023, i tidsrommet 07.00-17.00, med pause fra 11.00-12.00.  

God helg!

Uke 42 - Naboinformasjon 20

Publisert: 20.10.23

Den kommende uken vi ytterveggene bevege seg enda én etasje oppover, samt at råbyggsleverandører gjør avsluttende flikk og opprettinger i råbygget. Støttemur mot gang- og sykkelvei støpes i den kommende tiden, samt at vi til uken starter opp med tilbakefylling i G/S-vei for å kunne reetablere stablemur.

Slipingen ble utført som planlagt og varslet denne uken, og vi benytter samtidig anledningen til å varsle om at det vil bli sliping på prosjektet fra og med mandag 30. oktober til og med mandag 6. november 2023, i tidsrommet 07.00-17.00, med pause fra 11.00-12.00.  

God helg!

Uke 41 - Naboinformasjon 19

Publisert: 13.10.23

Denne uken går siste utstøpning av betongdekker på prosjektet, og råbygget ferdigstilles. Vi vil i de kommende ukene rive dekkestøtter, og forberede for innvendige arbeider. Som dere ser bygges også ytterveggene suksessivt oppover i bygg B, og vil etterhvert starte i bygg A.

Vi forskaler og støper også siste del av støttemur mot gang- og sykkelvei i de nærmeste ukene, og når dette er utført vil vi starte arbeidene med remontering av stablemur og resetting av gang-/sykkelvei til slik den var før arbeidet startet. 

Vi varslet også forrige om 3 dager med gulvsliping som vil foregå fra og med mandag 16. oktober og til onsdag 18. oktober i tidsrommet 07.00-17.00, med pause fra 11.00-12.00. Dette vil følge planen, og starte opp kommende uke. 

God helg!

Uke 40 - Naboinformasjon 18

Publisert: 06.10.23

Kommende uke i prosjektet Kolbotnveien 45-47 vil være svært lik den som nå er over, med de samme type aktivitetene på byggeplass. Råbygget nærmer seg slutten og ytterveggene vil kompletteres i etasjene oppover, først for hus B så hus A.

Vi vil også varsle om 3 dager med gulvsliping som vil foregå fra og med mandag 16. oktober og til onsdag 18. oktober i tidsrommet 07.00-17.00, med pause fra 11.00-12.00. Vi tror ikke dette kommer til å skape så mye mer støy utover de vanlige aktivitetene på byggeplass, men ønsker likevel å gjøre dere oppmerksom på det.

Håper alle får en fin helg!

Uke 39 - Naboinformasjon 17

Publisert: 29.09.23

Ny oppdatering fra Kolbotnveien 45-47.

Vi er inne i siste fase for råbyggsmontasjen, og vil ferdigstille montasjen av dette innen et par uker. I tiden etter dette vil vi demontere dekkestøtter og rydde ut utstyr forbundet med råbyggsmontasjen.

Tømrerne våre har denne uken startet opp med yttervegger i det ene bygget, og i ukene fremover vil dere se at bygget lukkes suksessivt. Målet vår er å lukke byggene raskest mulig, slik at vi kan begynne med innvendig syklus. Denne syklusen vil samtidig være mer skånsom mot dere som naboer siden den i stor grad foregår innendørs.

 

Ellers fortsetter vi med arbeidene i gang- og sykkelveien, og minner om naboinformasjon nr. 10 fra uke 33 som gjennomgår i detalj de ulike arbeidsoperasjonene vi nå holder på med. Fremdriften er god og vi antar ferdigstillelse ila november. Vi oppdaterer dere fortløpende dersom det skulle bli noen endringer som gjør at vi kan ferdigstille før. Vi har da oppgradert VA-føringer i bakken for Nordre Follo Kommune, og forbereder videre arbeider med å ferdigstille dette området sammen med utomhus til vårt prosjekt.

 

Vi jobber kontinuerlig med å redusere påvirkningen på dere naboer, og følger de tiltak som er beskrevet i støydispensasjon gitt fra Nordre Follo Kommune. Vi vil varsle dere dersom det er noen aktiviteter som skal utføres som er utover det normale eller som krever ekstra oppmerksomhet.

 

Med ønsker om en god helg!

Uke 38 - Naboinformasjon 16

Publisert: 22.09.23

Her kommer denne ukes oppdatering fra byggeplassen i Kolbotnveien 45-47.

Råbygget er nå kommet opp i etasje 4 for bygg A og 5. for bygg B, og nærmer seg ferdigstillelse. Vår plan sier at de ferdigstiller ila. oktober/november. Frem til dette vil de fortsette med montasje av plattendekker, armering, støp av dekker og dekkereis.

Utomhus holder vi fortsatt på med arbeider i gang- og sykkelvei for Nordre Follo Kommune, og har denne uken pigges oss ned i fjellet for å senke spillvannsføringen. Dette piggearbeidet avsluttes førstkommende mandag, og vi vil da starte oppbyggingen av området igjen med etablering av overvannsrør/spillvannskum og resette gang- og sykkelvei og området rundt til den stand det var før vi begynte.

Av nye aktiviteter denne uken, så har vi startet med stillasmontering, dette for å forberede oppstart av tømrerlaget som kommer til neste uke. De vil starte opp med yttervegger, for å på sikt lukke bygget.

 

Benytter anledningen til å ønske alle en riktig god helg!

Uke 38 - Naboinformasjon 15

Publisert: 19.09.23

I henhold til bestilte arbeider fra Nordre Follo Kommune om senking av spillvannsrør i gang- og sykkelvei langs Kantorbekken, blir vi nødt til å utføre pigging av noen fjellmasser som har støtt på, samt uttransport av disse massene.

Disse arbeidene vil pågå denne uken torsdag-fredag, samt førstkommende mandag. Vi vil holde på i perioden 07.00-17.00, med pause i piggingen mellom 11.00-12.00.

 

Vi håper på forståelse for dette, og skal gjøre det så skånsomt og effektivt som mulig.

Uke 37 - Naboinformasjon 14

Publisert: 15.09.23

Da er uke 37 snart over, og her kommer en oppdatering fra oss i Kolbotnveien 45-47.

På byggeplassen er det fortsatt god fremdrift med råbyggene, og vi nærmer oss nå taket. Disse arbeidene vil fortsette i kommende uke.

Ellers pågår det arbeider i gang- og sykkelvei for Nordre Follo Kommune med omlegging/oppgradering av offentlig nett. Disse arbeidene er i rute. 

 

Ønsker alle en god helg!

Uke 36 - Naboinformasjon 13

Publisert: 08.09.23

Oppdatering fra Byggeplassen uke 36.

Vi har hatt noen utfordringer med pumper i Kantorbekken i startfasen av arbeidene der og som vi beklager sterkt. Vi har tatt dette på største alvor og jobbet intenst med å finne beste løsning sammen med vår UE og leverandør av pumper. Dette er nå et tilbakelagt kapittel og skal ikke lenger være til sjenanse. Vi fortsetter nå arbeidene med ombygging av overvannsledning i Gang- og sykkelvei.

 

På byggeplassen er det god fremdrift med råbyggene og tilbakefylling rundt byggene. Disse arbeidene vil fortsette i kommende uke, og vil sånn sett være like aktiviteter som uken som har gått.

 

Ha en flott helg når den tid kommer!

Uke 35 - Naboinformasjon 12

Publisert: 01.09.23

Hei, 

Oppdatering fra byggeplassen vår uke 35.

Vi holder fortsatt på med montasje av råbygget, og dette nærmer seg nå stadig slutten. Samtidig tilbakefyller vi fortløpende rundt bygningskroppen.

Arbeidene i gang- og sykkelvei er startet opp, og her fintuner vi pumpekapasitet, slik at vi er helt sikker på at anlegget fungerer før vi utfører arbeid på overvannsledning.

Ha en riktig god helg!

Uke 34 - Naboinformasjon 11

Publisert: 25.08.23

Hei, 

Ny uke, og mye lik aktivitet på byggeplassen vår i Kolbotnveien 45-47 som tidligere uker.

Råbygget monteres fortløpende, og samtidig monterer de tekniske fagene sitt utstyr i dekkene. Tilbakefylling av masser fortsetter også rundt betongveggene.

Gang- og sykkelvei er nå avsperret på østsiden av byggetomten, og vi har startet arbeidene med omlegging av overvannsrør som beskrevet i forrige informasjonsvarsel.

 

Ha en riktig fin uke og helg!

Uke 33 - Naboinformasjon 10

Publisert: 16.08.23

Hei,

Her kommer en liten oppdatering på det som vi holder på med i byggeprosjektet i Kolbotnveien 45-47.

Selve råbygget monteres oppover, og dere vil nå begynne å se hvordan de to byggene ser ut og former seg i terrenget. Vi vil fortsette med denne montasjen ut september.
Samtidig fyller vi tilbake masser rundt bygget for å komme opp til endelig terrengkote, hvor utomhus til prosjektet skal anlegges neste vår.

De neste ukene vil vi også starte med en spesiell arbeidsoperasjon, som er et krav fra Nordre Follo Kommune. Dette består i å frigrave Kantorbekken under eksisterende gang og sykkelvei ned mot Plogsvingen, og endre retning på denne. Dette er en arbeidskrevende operasjon som vi har brukt mye tid på å planlegge slik at den skal kunne utføres så smidig som mulig.

Skilter vil settes ut og gravearbeider starter opp til uken. For å gi dere ytterligere litt informasjon om hva arbeidsoperasjonen inneholde, har vi laget en liten punktliste som beskriver de ulike stegene, se nedenfor.

Punkt 1 – Stenging av gang- og sykkelvei
Det er etablert og godkjent en skiltplan for stenging av gang- og sykkelvei i perioden arbeidene utføres. Skiltingen henviser til alternative ruter utenom der vi skal grave. Gang- og sykkelvei fra Kolbotnveien og inn til Kantorbekken Terrasse vil holdes åpen i hele perioden.

Punkt 2 – Gravetillatelse
Det er sendt inn og godkjent en gravetillatelse for tiltaket. Dette på grunn av at det graves på kommunal grunn.

Punkt 3 – Sikring av arbeidsområde
Området sikres med byggegjerder, samt skilter som ref. punkt 1  

Punkt 4 – Etablere by-pass for Kantorbekken
Pumpe og pumpeledning etableres for Kantorbekken for å lede vannet rundt utgravningsområde. Denne vil være i drift i hele utgravningsperioden.

Punkt 5 - Demontering av rekkverk og stablemur på begge sider av gang/sykkelvei
Eksisterende rekkverk og stablemur demonteres og lagres for senere remontering.                   

Punkt 6 – Frigraving av infrastruktur og nedsetting av ny kum
Når området er sikret og mur/rekkverk er demontert vil vi grave opp gang/sykkelvei og frigrave all infrastruktur i grunnen. Overvannsrør (1700mm) fjernes, og vi setter ned ny avløpskum på avløpsrør for tilkobling av avløp fra byggeprosjektet

Punkt 7 – Erstatning av nytt overvannsrør
Når avløp er koblet på i ny kum, fyller vi igjen over denne opp til ny kote underkant overvannsrør. Nytt overvannsrør legges forbi stablemur mot byggetomten.

Punkt 8 – Tilbakefylling og resetting
Stablemur resettes på begge sider, det fylles masser over overvannsrør og opp til dagens terreng, gang/sykkelvei reasfalteres og rekkverk monteres på nytt. Gang sykkelvei er resatt til samme status som pt.

Punkt 9 – Åpning av gang/sykkelvei
Gravetillatelse avsluttes, skilter fjernes og gang/sykkelvei er åpnet opp igjen

For informasjon; godkjent skiltplan ser slik ut. Denne viser også stiplet linje for gangtrafikk.

Nilde Kolbtn.png

Uke 26 - Naboinformasjon 9

Publisert: 27.06.23

Hei igjen.

 

Sommeren nærmer seg og byggeplassen i Kolbotnveien 45-47 har entret en ny fase. Vi er nå ferdig å sprenge, og  overskudd av sprengstein er i all hovedsak kjørt bort. Vi er nå i gang med betongarbeidene, og i ukene og månedene fremover vil både blokk A og blokk B reise seg opp fra bakken. For montasje av betongelementer vil vi en periode ha stående en tårnkran i byggetomten, denne monteres nå i disse dager.

Etter hvert som kjelleretasjene støpes starter vi med tilbakefylling til opprinnelig terreng rundt byggene.

 

Vi takker for forståelsen så langt i byggeperioden, og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

Uke 23 - Naboinformasjon 8

6/6/23

Hei,

Arbeidene går i hovedsak som planlagt og i henhold til vår informasjon nr. 7.

Det har imidlertid dukket opp et uforutsett forhold som gjør det påkrevet å iverksette sikringsarbeider allerede i morgen 7/6-23.

 

Vi har avdekket behov for å sikre et avgrenset fjellområde mot utglidning.

Det er ingen dramatikk i dette, men vi ønsker å få utført arbeidene mens været

fortsatt er tørt og stabilt.

Arbeidet vil bestå i boring i fjell for siden å gyse fast fjellbolter. Borearbeidene vil

dessverre medføre støy i den relativt korte perioden dette arbeidet pågår.

 

Vi håper borearbeidene kan gjennomføres og avsluttes ila. morgendagen.

bottom of page