top of page
Kantors_Utsikt_Leiligheter_3156-01-VYC-e-02_aerial_forest_R02.jpg

Naboinformasjon 7

22/05/23

Arbeidet med sprengning er i hovedsak avsluttet. Sprengstein vil bli håndtert på plassen i tiden fremover. Dette innebærer fordeling av sprengstein på tomten, opplasting, sporadisk pigging av sprengstein og i noen grad bortkjøring av overskudd.

klargjøring for etablering av råbygg/betongarbeider

I forbindelse med klargjøring for etablering av råbygg/betongarbeider kan det bli avdekket behov for et mindre omfang flåsprenging og /eller pigging. Flåsprenging kan karakteriseres som lett presisjonssprenging. Omfanget blir uansett svært begrenset. Behovet for flåsprenging, og eventuell pigging, kan bli avdekket da sprengt stein fjernes og vi måler inn planum i byggegropen. Da kan det hende at vi avdekker enkelte mindre områder der vi må pigge eller «presisjonssprenge» bort fjell for å komme oss ned under prosjektert nivå. Det kan imidlertid like godt hende at vi ikke avdekker ytterligere behov for sprenging.

 

Hovedaktiviteten i perioden fremover

Hovedaktiviteten i perioden som vi nå er inne i vil være planering, forskaling og armering av prosjektets hovedstøttemur.

Planering av hovedplanum i byggegropene vil pågå frem til etablering av råbygget starter i uke 25.

Støvdempende tiltak gjøres fortløpende mens renhold av vei vil bli utført etter behov. «Støvfritt» får vi selvsagt ikke til og særskilt ikke i perioder med en tørr og varm værtype. Vi gjør imidlertid hva vi kan for å begrense ulempene knyttet til både støv og støy.

Beklager ulempene

Vi beklager ulempene som vår byggeaktivitet representerer for dere som våre nærmeste naboer!  Vårt håp er imidlertid at dere kan se frem mot et sluttprodukt som vi tror vil binde hele området sammen på en attraktiv måte der områdets kvaliteter forsterkes.

bottom of page