top of page
Kantors Utsikt.jpg

Naboinformasjon 1

1/12/22

Igangsettelse

Vi er nå i gang med å fjerne trær på tomta på Kolbotnveien 45-47.  Arbeidene med boring, sprenging og opplasting har en planlagt oppstart i begynnelsen av Desember. Ved utsprenging og opplasting så er det ikke til å unngå at det vil bli noe støy fra disse arbeidene.
Arbeidene er planlagt utført  fra kl. 7 – 17 fra mandag – fredag.

 

Byggningsbesiktigelse:
Multiconsult er engasjert som en uavhengig part for bygningsbesiktigelse i forkant av sprengningsarbeidene. Bygningsbesiktigelsen skjer ved at alle synlige skader og mangler registreres og det settes ut rystelsesmålere på naboblokkene for å registrere eventuelle rystelse.

østmarka

bottom of page