top of page
Kantors Utsikt.jpg

Naboinformasjon 6

08/05/23

Hei, alle naboer

Vi har den senere tid gjennomført et arbeid for å sikre mot utglidning av den

eksisterende gang-sykkelveien som forbinder Kolbotnveien med Plogsvingen.

Dette sikringsarbeidet har, som de fleste sikker har registrert, medført støyende

borearbeider fom. 27.april tom. tidlig formiddag 4. mai.

Vi beklager ubehaget som dette har medført og beklager samtidig at vi ikke fikk

oppdatert vår informasjonsside før og under dette arbeidet.

 

Bakgrunnen er at vi avdekket uforutsette forhold i grunnen og måtte komme i

gang med sikringsarbeider så raskt som overhodet mulig. I det momentet glapp det dessverre for oss med hensyn på informasjonsoppdatering.
Vi beklager dette igjen!!

 

Nå er imidlertid borearbeidet gjennomført og avsluttet som dere sikkert også har registrert.

Fra 9.mai (uke 19-20)

Fra og med i morgen 9. mai vil resterende del av sprengningsarbeidene gjenopptas.

Sprengningsarbeidene vil pågå ut inneværende uke. (Uke19)

 

I uke 20 vil det pågå grunnarbeid med tilhørende transport av masser samt

forberedende arbeider for støp av prosjektets hovedstøttemur.

 

Det vil selvsagt ikke pågå noen form for arbeid på helligdagene 17. og 18. mai.

 Det er planlagt å feie Kolbotnveien langs vårt prosjekt innen 17. mai.

bottom of page