top of page
Kantors Utsikt.jpg

Naboinformasjon 3

22.12.22

Innledningsvis kan vi informere om at vi utvider vår midlertidige stans i arbeidene til over nytt år.

 

I det etterfølgende vil vi gi en orientering om veien videre så langt vi i skrivende stund har mulighet til å kunne forutse fremdriftsforløpet. Det underliggende forbeholdet i ovennevnte er forhold som ligger utenfor vår kontroll, som eksempelvis offentlig saksgang.

 

Arbeidene er som kjent igangsatt og vil i hovedsak ferdigstilles april-mai 2024.

Etter den tid vil det imidlertid pågå arbeider med å ferdigstille årstidsavhengige gartnerarbeider utomhus frem til sommerferien 2024.

 

Brakkerigg vet vi ikke sikkert når vi får etablert, men vi satser på at riggen skal være på plass ila. januar/februar 2023. Riggen vil bli plassert som vist på illustrasjonen nedenfor i 2 høyder. Skilting og merking, som skal sikre trygg ferdsel for de myke trafikantene, følger med som en del av vår riggetablering.  

rigg.png

Grave- og spreningsarbeid / tårnkran

Hovedtyngden av grave- og sprengningsarbeidene vil pågå frem til og med februar 2023. I samme periode vil det bli reist en tårnkran som blir stående store deler av prosjektperioden. Reis av stillas vil påbegynnes ila. juni og stå frem tom. oktober 2023.

Råbygg

Etablering av råbygget, bestående av betongelementer, plasstøping og montasje av konstruktivt stål, vil pågå fom. februar-2023 tom. september -2023. Etter hvert som råbygget reiser seg så vil det fortløpende foregå maskinell tilbakefylling rundt byggene, grovutforming av terreng samt støp av utvendige terrengmurer.

Fom. Uke 23 er planen å komme i gang med klimaveggskallet. Dette arbeidet vil pågå frem til om lag uke 40/41 -2023. Fom. Uke 30 så er planen å dra i gang panelarbeider på fasadene. Arbeidet vil pågå frem til uke 47/48-2023.

Innvendige arbeider har vi planlagt å starte opp ila. august 2023.

 

God jul

Vi håper denne informasjonen oppleves som fyllestgjørende og at vi kan starte arbeidene på nyåret med en gjensidig intensjon om best mulig sameksistere på tross av de ulempene som våre arbeider uansett vil representere for dere som naboer.

 

Vi benytter anledningen til å ønske alle våre naboer en fredelig og god jul!

bottom of page