top of page
Kantors_Utsikt_Leiligheter_3156-01-VYC-e-02_aerial_forest_R02.jpg

Naboinformasjon 8

6/6/23

Hei,

Arbeidene går i hovedsak som planlagt og i henhold til vår informasjon nr. 7.

Det har imidlertid dukket opp et uforutsett forhold som gjør det påkrevet å iverksette sikringsarbeider allerede i morgen 7/6-23.

 

Vi har avdekket behov for å sikre et avgrenset fjellområde mot utglidning.

Det er ingen dramatikk i dette, men vi ønsker å få utført arbeidene mens været

fortsatt er tørt og stabilt.

Arbeidet vil bestå i boring i fjell for siden å gyse fast fjellbolter. Borearbeidene vil

dessverre medføre støy i den relativt korte perioden dette arbeidet pågår.

 

Vi håper borearbeidene kan gjennomføres og avsluttes ila. morgendagen.

bottom of page